“Ahilik Kültürü Ülkemizin Dirilişine Katkı Sağlayacaktır”


​Ahilik ahlakını eğitim- öğretim faaliyetlerinde misyon edinen Türkiye'nin kadim üniversitesi Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Çeşitli üniversitelerden birçok akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Türkiye'de ilk kez bir üniversitede ders kitabı olarak okutulan "Meslek Ahlakı ve Ahilik" kitabını da yayımlayan KTO Karatay Üniversitesi uygulamaya koyduğu "Sektör Danışmanlığı" projesi ile de ahilik kültürünü uygulama alanı buluyor.

Ahiliğin Selçuklu Devleti'nden, Anadolu Selçuklulara, oradan da Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan bir hayat tarzı olduğunu, sadece bir ticaret anlayışı olmadığını vurgulayan tarihçi Doç. Dr. Akdağ, Ahilik dersi, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde ders müfredatına konulmuş bir derstir. Üniversitemiz teori ile pratiğin bütünlüğünü sağlayacak, bu noktada ülkemizin dirilişine katkı sağlayacaktır. Ders ile amaçlanan, öğrencilerimize bin yıllık kadim kültürün kardeşlik anlayışı ile birlikte iktisadi ve toplumsal prensipleri de anlatmaktır "dedi.

"Ahiliğin Beslendiği Temel Kaynaklardan Birisi İslam'dır"

Ahiliğin sadece ekonomi hayatı değil sosyal yaşamı da düzenlediğine vurgu yapan Doç. Dr. Akdağ, "Ahi kelimesi Arapça bir kelimedir. Kardeşim demektir, bu ahlakta kardeşlik esastır. İslam'da esas olan işini iyi yapmaktır. İşini iyi yapmak ahiliğin de özüdür. Ahiliğin tasavvufi boyutu vardır, iktisadi, sosyolojik ve askeri boyutu vardır. Bütün bu boyutları hayata geçirirken 13. yüzyılda milletimizin tekrar dirilişinde katkı sağlamıştır. 21. yüzyılın ilk zamanlarındayız. Yine milletimizin dirilişine katkı sağlayacağı ümidindeyiz, kanaatindeyiz. Ahilik kültüründe ahiliğin beslendiği temel kaynaklardan birisi İslam'dır. Ahiliğin gündeme geldiği Selçuklu döneminde üç kavram kitabın ön sözünde mutlaka yer alır. Bunlardan birincisi besmeledir diğerleri ise Hamdele ve Salvele'dir. Kitaba hürmet, insana, insan emeğine hürmettir. Hamdele, hamdetmek demektir. Salveleyse bizi biz yapan değerlerimizin merkezinde olan Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) hürmet sunmaktır" diye konuştu.

"Ahi Evren Esnaflığın Mesleki Hiyerarşisine Önemli Katkılar Sağlamıştır"

Ahiliğin ticaretin ahlakla buluşması anlamına geldiğini ifade eden Doç.Dr. Akdağ, "Ahiliğin farklı boyutları var. Ülkemizde en çok öne çıkan ise mesleki boyuttur. Ahilikte mesleki bir hiyerarşi vardır. Çırak-kalfa-usta şeklinde bir silsile, bir hiyerarşi takip edilir. Bu çerçevede sanayi alanında bu uygulama ülkemizde çok önemli görülür, günümüzde olması gereken de budur. Ahi Evren bir müderristir, bilim adamıdır, ilim adamıdır. Yani çağının gerek dini gerek dünyevi ilimleri, bilgileri olan bir insandır. Bu yönüyle Ahi Evren günümüzde de dikkat çeker. Mutasavvıftır yani tasavvuf ehlidir. Hekimlik yönü vardır. Ahi Evren, ifade etmeye çalıştığımız bu ana hatlarıyla ülkemizde esnaflığın mesleki hiyerarşisine önemli katkılar sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar